ถมที่ดิน ต้องขออนุญาตไหม

หัวข้อน่าสนใจ

ถมที่ดิน ต้องขออนุญาตไหม

วันนี้ทีมงานเรา รับถมที่ดินราคาถูกที่สุด.COM จะมาคุยกันเรื่อง การถมที่ดินต้องขออนุญาตไหม? ซึ่งเป็นหัวข้อที่หลายๆ คนอาจสงสัย โดยเฉพาะเมื่อต้องทำการถมดินในปริมาณมาก ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้าง ต้องบอกเลยว่าการเข้าใจกฎหมาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับ Land Filling และ พรบ.ขุดดิน ถมดิน นั้นสำคัญมาก เพื่อให้โครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยที่ไม่ติดปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง

นอกจากนี้ เรื่องที่ทุกคนควรรู้ คือ ถมดินเท่าไหร่ต้องขออนุญาต? ซึ่งเป็นคำถามที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกขั้นตอนการถมดินสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณพร้อมแล้ว มาเริ่มอ่านรายละเอียดกันได้เลย 

การถมที่ดิน ต้องขออนุญาตไหม?

 • การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จำเป็นต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
 • หากมีการกระทำการถมดินในบริเวณที่ห้ามขุดดิน หรือ ถมดินตามมาตรา 6 (1) ของพระราชบัญญัติ ผู้กระทำผิดอาจถูกจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และอาจต้องรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อชดใช้ค่าสินไหมในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ถมดินเท่าไหร่ต้องขออนุญาต

สรุป หากต้องการถมดินบนพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และจัดระบบระบายน้ำให้ดี หากไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ ถมดินผิดวิธี อาจมีโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ และมาตรฐานการก่อสร้างที่ปลอดภัยเป็นหลักสำคัญสุด

ข้อมูลเชิงลึกหากคุณต้องการอ่าน คือ การถมดินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 หากคุณต้องการถมดิน มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา เช่น

 1. ความสูงของพื้นที่ที่จะถมดิน ควรกำหนดความสูงที่ต้องการจะถมโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับของพื้นถนน หรือ ระดับน้ำที่อาจท่วมถึง
 2. ระยะเวลาในการทิ้งพื้นที่หลังถมดิน ควรทิ้งระยะเวลาหลังจากการถมที่ดิน เพื่อให้หน้าดินเซตตัว และป้องกันการทรุดเพิ่มขึ้นในระยะยาว
 3. การวางฐานโครงสร้าง มีการกำหนดให้มีเสาเข็มรองรับน้ำหนักตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการทรุดตัวของดิน
 4. ข้อกำหนดตามกฎหมาย หากคุณต้องการถมดินบนพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร คุณต้องจัดให้มีการระบายน้ำที่เพียงพอ และต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ
 5. การขออนุญาต ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการขุดและถมที่ดิน พ.ศ.2543 ผู้ที่จะทำการถมดินต้องได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย และจะต้องระวางโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

วิธีขออนุญาตถมดิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากคุณต้องการขออนุญาตการถมดิน ควรเลือกบริษัท รับถมดิน ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก นอกจากจะได้ดินที่ดินมีคุณภาพดี ยังช่วยดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตอย่างครบวงจร 

ขั้นตอนการขออนุญาต

 • ขอรับคำร้องขออนุญาตจากกองช่าง
 • นำเอกสารประกอบคำขออนุญาต
 • นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
 • ออกใบอนุญาต
 • ชำระค่าธรรมเนียม

เอกสารที่จำเป็น

 • แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดหรือถมดิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้าเป็นนิติบุคคล)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน

ค่าธรรมเนียม

จ่ายที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีค่าธรรมเนียมประมาณ 500 บาท ต่อฉบับ

บทสรุป

ถมที่ดิน ต้องขออนุญาตไหม และ ถมดินเท่าไหร่ต้องขออนุญาต ถ้าถมดินในพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และจัดการระบายน้ำที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือ บุคคลอื่น มิฉะนั้นอาจมีโทษทางกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการขุดดิน การถมดิน พ.ศ. 2543

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงบางส่วนจาก