ถมดินสูงกว่าถนน ตามกฎหมายมีระดับความสูงเท่าไหร่

หัวข้อน่าสนใจ

ถมดินสูงกว่าถนน

ถมดินสูงกว่าถนน มีระดับความสูงกำหนดไว้เป็นมาตรฐานหรือไม่? หรือ สามารถถมดินสูงได้ตามต้องการ นี่คือคำถามที่เจ้าของที่ดินอยากรู้ และส่วนใหญ่แล้วมักจะเลือกถมดินให้สูงเพื่อหนีน้ำท่วม แต่ระดับความสูงของการถมที่ดินไม่ว่าจะปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หรือ อาคารพาณิชย์ 

ต้องอยู่ใน พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบันคือ 50 เซนติเมตร – 80 เซนติเมตร แต่ในบางพื้นที่ ที่มีปัญหาดินทรุด น้ำท่วมสามารถ ถมดินได้สูงถึง 1 เมตร แต่ในการการถมดินต้องมีการจัดระบบระบายน้ำในที่ดิน, การดูแลปัญหาเรื่องฝุ่นดิน การขนดินเข้าพื้นที่ และความปลอดภัยในการทำงานด้วย 

จำเป็นหรือไม่ที่ต้อง ถมดินสูงกว่าถนน

ถมที่ให้สูงกว่าถนนจำเป็นแน่นอน เพราะการถมที่ดินให้สูงกว่าถนนสายหลักในบริเวณใกล้เคียงที่ดิน จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขัง, ดินทรุด, และในอนาคตหากมีการถมถนนให้สูงขึ้นกว่าเดิม  ที่ดินก็ยังมีระดับความสูงกว่าถนน ดังนั้นผู้รับเหมา รับถมที่ดิน จึงเลือกแนะนำให้ถมดินสูงสุด ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 80 เซนติเมตร 

หรือ หากมีงบประมาณน้อยก็ควรถมขั้นต่ำที่ 50 เซนติเมตร แต่หลายคนที่กำลังคิดถมที่ก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจะแพงไปไหม สำหรับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง เพราะมีการคิดราคากลางตามมาตรฐานทั่วไปจะคำนวนจากขนาดที่ดิน, ระดับความสูง, ราคาดิน, ค่าแรง สามารถเลือกเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาได้

หากที่ดินเป็นบ่อลึกควรถมดินให้สูงระดับไหน

สำหรับที่ดินที่เป็นบ่อ หรือพื้นที่เดิมต่ำกว่าถนน ระดับความสูงในถมควรสูงกว่าถนนโดยรอบที่ดิน แต่ก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณด้วย หรือระดับความสูงต่ำสุดก็ควรสูงกว่าถนนอย่างน้อย 20-50 เซนติเมตร หรือไม่มีงบประมาณจริงๆ ควรถมให้เสมอกับถนน นี่คือมาตรฐานทั่วไปที่ผู้รับเหมาแนะนำ นอกจากเรื่องระดับความสูงแล้วหากที่ดินเดิมเป็นบ่อน้ำต้องสูบน้ำออกให้หมด พักบ่อให้แห้งแล้วจึงค่อยถมดิน ส่วนชนิดของดินนั้นต้องดูตามความเหมาะสมด้วย 

ถ้าต้องการ ถมดินสูงกว่าถนน ต้องระมัดระวังอะไรบ้าง

  • ระบบการระบายน้ำในที่ดิน 
  • การป้องกันดินไหลจากพื้นที่
  • ชนิดดินที่เลือกถมต้องเหมาะสมกับพื้นที่เดิมและเหมาะกับการใช้ประโยชน์หลังถม 
  • การวัดระดับความสูงต้องไม่เกินกฎหมายกำหนด

ปัญหาที่พบบ่อยในการ ถมดินสูงกว่าถนน มีอะไรบ้าง

ปัญหาหลักๆ ที่พบคือ เจ้าของที่ดินข้างเคียงกังวลเรื่องการระบายน้ำ โดยส่วนใหญ่มักคิดว่าหากที่ดินข้างเคียงถมสูงกว่า จะมีปัญหาในช่วงหน้าฝนคือน้ำจะท่วมที่ดินตัวเอง หรือน้ำจะไหลเข้าที่เพราะที่ดินข้างๆ สูงกว่า ความกังวลนี้เป็นเรื่องปกติ 

แต่ในความเป็นจริงคือการ ถมดินสูงกว่าถนน ต้องมีการจัดการระบบระบายน้ำไม่ให้กระทบกับที่ดินข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หรือถมแล้วสร้างบ้านเพราะอยู่ใน พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน รวมทั้งกฎหมายการก่อสร้างด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการขนส่งดินเข้าพื้นที่ การจัดการเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งในส่วนนี้ผู้รับเหมาจะต้องดูแลให้กับเจ้าของที่ดิน 

ถมดินสูงกว่าถนน ไม่ใช่เรื่องยากแค่ต้องทำความเข้าใจตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งควรเลือกผู้รับเหมาถมที่ดินที่มีความชำนาญ สามารถประเมินหน้างานก่อนถม เลือกชนิดดิน และขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งระยะเวลา และเรื่องของการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งสามารถช่วยแก้ปัญหาระหว่างการทำงานให้เจ้าของที่ดินได้ ควบคุมงบประมาณได้