ถมดินสร้างบ้าน ราคาเป็นมิตร พร้อมเจาะลึกข้อมูลใช้ดินอะไรดี?

ถมดินสร้างบ้าน

ถมดินสร้างบ้าน คือ สิ่งที่ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการปลูกบ้าน โดยส่วนใหญ่หลายคนมักไม่สนใจ เพราะจ้างบริษัทสร้างบ้านดูแลทุกขั้นตอน หรือซื้อบ้านตามโครงการ แต่มักจะมาสนใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และปัญหาที่พบนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วบ้านทรุด หรือขณะก่อนสร้างมีปัญหาดินทรุด ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็แก้ไขได้ยาก ดังนั้นการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการถมดินในพื้นที่สำหรับสร้างบ้าน เป็นเรื่องสำคัญที่สุด 

หัวข้อ ถมดินสร้างบ้าน ที่ควรรู้

แนะนำกระบวนการถมดินสร้างบ้านเริ่มต้นแบบไหน

ในการถมดินสร้างบ้านและอาคารมักมีคำถามแรกคือ ใช้ระยะเวลา ถมดินสร้างบ้าน กี่เดือน ก่อนอื่นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างเช่น ภาพดั้งเดิมของพื้นที่เป็นแบบไหนเช่นเป็นพื้นที่แห้งหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จะเป็นปัจจัยหลักในการถมดินไม่ว่าจะเป็นการคำนวณปริมาณดินที่ใช้ ระยะเวลาในการถม, ระยะเวลาในการตากดิน รวมทั้งชนิดของดิน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนการถมดินด้วย ซึ่งกระบวนการถมดินแบบสรุปเข้าใจง่ายมีดังต่อไปนี้ 

คำนวณต้นทุนการถมดิน

ถือเป็นขั้นตอนแรก หลังจากที่วัดขนาดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำมาคำนวณเพื่อหาจำนวนปริมาตรของดินที่ต้องใช้, คำนวณการ ถมดินสร้างบ้าน ราคา ที่อยู่ในงบประมาณและเลือกดินให้เหมาะกับพื้นที่ และวางแผนการทำงานในขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันเช่น 

ประเภทของดินสำหรับการถมดินสร้างบ้าน

  • ดินเหนียว เป็นดินที่หาได้ง่ายทำให้ค่าใช้จ่ายในการถมไม่สูงมากนัก แต่ก็มีข้อจำกัดเพราะมวลเนื้อดินที่ละเอียดมาก อุ้มน้ำได้ดี ในการถมการอัดดินให้แน่นเรียบทำได้ยากกว่าดินชนิดอื่นๆ ใช้เวลาค่อนข้างนาน และมีความเสี่ยงในเรื่องของดินทรุดหลังการก่อสร้าง
  • ดินทราย สำหรับดินชนิดนี้ไม่เหมาะกับการถมพื้นที่แห้ง การใช้ดินทรายจะเหมาะกับการถมพื้นที่ชุ่มน้ำเช่น พื้นที่เดิมเป็นบ่อต้องการปรับสภาพสำหรับสร้างบ้าน มักจะใช้ดินชนิดนี้เพราะราคาไม่สูง แต่ข้อเสียคือพื้นดินจะไม่มีความแข็งแรงหากถมด้วยดินทรายเพียงอย่างเดียว มีโอกาสเสี่ยงกับการทรุดตัวได้มาก และมีข้อจำกัดในการปลูกสร้างหากเป็นบ้านสูงเกินกว่า 2 เมตรพื้นดินจะรับน้ำหนักได้ไม่ดี 
  • ดินดานหรือดินซีแลค เป็นดินที่มีคุณภาพดีเหมาะกับการถมที่ปลูกบ้าน ในระหว่างการถมบดอัดเนื้อดินได้ง่าย พื้นที่ถมดินมีความแข็งแรงเหมาะกับการปลูกบ้าน-อาคาร แต่ข้อเสียคือต้นทุนสูง 
  • ดินลูกรัง เหมาะกับการถมพื้นที่รองรับสิ่งปลูกสร้าง บดอัดง่าย  มีความแข็งแรง แต่ข้อจำกัดคือต้นทุนสูงและปัจจุบันหาดินชนิดนี้ยาก หน้าดินหรือดินดำ ใช้สำหรับถมหน้าดินในบริเวณที่ตกแต่งทำสวนเท่านั้น ไม่เหมาะกับการถมพื้นที่ปลูกสร้าง

การปรับแต่งการถมดินตามสภาพพื้นที่

หลังจากเลือกชนิดของดินได้แล้ว ก่อนก็ต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เตรียมความพร้อม เช่นหากที่รกควรเคลียร์ต้นไม้ วัชพืชและเกลี่ยหน้าดินเดิมให้เรียบก่อน หรือหากเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ, บ่อน้ำ ต้องสูบน้ำออกให้หมดเคลียร์วัชพืชต่างๆ ออกและตากหน้าดินให้แห้ง (หากสามารถทำได้ ) เพื่อให้การถมดินนั้นง่ายขึ้น การถมดินให้เหมาะกับการปลูกบ้านควรเลือกชนิดดินจากสภาพพื้นที่เดิม มากกว่าที่จะเลือกตามต้นทุนค่าดิน เพราะหากเลือกดินไม่เหมาะสมแล้วมีความเสี่ยงในการทรุดได้ภายหลัง นอกจากนี้หลายๆคนมักจะกังวลเรื่อง รถหกล้อ เทดิน ถมดินสร้างบ้าน จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหม หากเลือกบริษัทรับถมดินที่ได้มาตรฐานจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยเพราะจะคำนวณตามความเหมาะสมไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

การถมดินสร้างบ้านไม่ให้ทรุด

ถมดินสร้างบ้าน ไม่ให้ทรุด ต้องทำแบบไหนไม่ให้ทรุด เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่า ฟันธงได้ยากมาก เพราะมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันตั้งแต่สภาพพื้นดินเดิม, ชนิดของดินที่เลือก, สภาพอากาศในขณะที่ถม เช่นหากถมดินช่วงหน้าฝน ดินจะไหลออกจากพื้นที่หรือที่ดินกลายเป็นที่ชุ่มน้ำ, ระยะเวลาการพักดินหลังถม, การบดอัดดินตอนถม, ปริมาณดินที่ใช้  ทุกอย่างล้วนส่งผลกับความแข็งแรงของพื้นที่สำหรับการปลูกบ้านและอาคาร และยังรวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมอื่นเช่น การทรุดตัวของพื้นที่ (เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ) สภาพแวดล้อมอื่นเช่น อยู่ใกล้ริมน้ำเป็นต้น แม้แต่แรงสั่นสะเทือนจากรถวิ่งก็ส่งผลกับพื้นดินทรุดได้ ดังนั้นคำตอบของเรื่องนี้คือต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกบริษัทถมดิน การประเมินพื้นที่และความเสี่ยงของการทรุดตัวในอนาคต และที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับการรับน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างด้วย

สรุป

ถมดินสร้างบ้าน ให้พื้นที่มีความแข็งแรงและเหมาะสม ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องมีความละเอียดในทุกขั้นตอนเพื่อให้บ้านและอาคารมีความแข็งแรงยาวนาน และก็ไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เงินทุ่มถมที่เพียงอย่างเดียวควรใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นการเลือกบริษัทรับถมดินเป็นเรื่องสำคัญมาก รวมทั้งการเลือก ถมดินสร้างบ้าน ใช้ดินอะไร ต้องให้เหมาะสมกับพื้นที่ และควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถมที่ด้วย จะได้ไม่โดนหลอกหรือสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไป อย่างไรก็ตามใครที่ต้องการถมที่ดิน คุณสามารถใช้บริการจากบริษัทเรา รับถมที่ดินราคาถูกที่สุด.COM เราพร้อมดูแล และให้คำแนะนำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ